top of page

Услуги.

Социални медии.
Идентичност на марката
Маркетинг
Цялостно акаунт управление

Организиране на събития.
Събития на място
Виртуални събития

Създаване на съдържание.
Статии
Маркетинг
Социални медии
Видео съдържание
Аудио съдържание
Сценарии
Реклами
Графични материали

Big Dreams Group може да ви помогне да се развивате чрез експертно използване на социалните медии.

Ние можем да концептуализираме и изпълняваме цялостни стратегии, които да определят идентичността на Вашия бранд на пазара, осигуряват конкурентно предимство и отговарят на Вашите ясни цели.

Можем да се свържем с вашите публики използвайки омниканален подход, ясно послание и завладяваща доставка.

Международният екип за управление на събития е готов да подкрепи всякакви събирания в "новото нормално". Нашите опитни екипи за събития са там, за да се погрижат за всеки един аспект на вашето събитие - от изграждането на сцената и осветлението до интернет излъчването.

В кръвта ни е да създаваме. От обикновен TikTok до завладяваща рекламна кампания в национален мащаб - Вашата визия е нашата реалност.

Потребителите, които консумират съдържание, винаги са запленени от различен тип съдържание, в зависимост от медиите, които използват. Ние разбираме това и знаем как да го използваме.

Нашето писмено съдържание и конкретно сценариите, написани от наши партньори са често оценявани просто като „живи“.

Връзки с обществеността 
Популярност на бранда
Присъствие на бранда

Позволете ни да работим за публичения Ви имидж. Вашите послания ще достигнат до желаниете целеви групи.

Ще създадем цялостен план за действие, като започнем с реактивен подход, след внимателна оценка на Вашите публики. 

Дигитален свят
Създаване на уебсайт

Можем да превърнем Вашите многоаспектни дигитални мечти в реалност, предоставяйки решения от А до Я.

Дигитална грамотност
Работни групи
Индивидуално обучение

Основната дигитална компетентност е умение, което всеки гордо трябва да притежава в днешната епоха. За нас и нашите клиенти е важно да можем да използваме технологията до достигане на пълния й потенциал.

Според подготовката курсовете могат да бъдат основни, напреднали и разширени опции. За референция, основната дигитална грамотност обхваща задължителните "офис" приложения.

Можем ли да помогнем?

bottom of page