top of page

Създаване на съдържание.  Статии |  Маркетинг |  Социални медии |  Видео съдържание  |  Аудио съдържание |  Сценарии Реклами |  Графични материали

Статии

Бизнесите и марките често използват различни медиуми, за да общуват с аудиторията си. Създаването на ново съдържание, което е ангажиращо и полезно в същото време, често е трудна задача.

Можем да анализираме настоящия Ви подход и въз основа на това да напишем, нови и ангажиращи статии, които да разпространите във Вашата мрежа.

Маркетинг (съдържание)

Маркетингова информация, която може лесно да бъде изпратена до всяка Ваша аудитория.

Можем да напишем ангажиращи съобщения със структурирана информация, да проектираме тези маркетингови съобщения и да ги изпратим по съответните канали.

Социални медии (съдържание)

Съдържанието за социалните медии е предизвикателство, пред което е изправен абсолютно всеки бизнес и марка. Това е предизвикателство обаче, което можем бързо да разрешим с инструментите, с които разполагаме.

Можем да изградим
 Вашите публикации в социалните медии, планираме за бъдеща публикация и да се уверим, че достигат до Вашата аудитория в точното време и, разбира се,  да направим дизайн на Вашите визуално привлекателни публикации.

Видео съдържание

Завладяващото видео съдържание може да бъде ключът към успешно съобщение. Нашите експертни оператори, видео редактори и други членове на екипа могат да помогнат с всеки аспект от създаването на такова.

Можем да заснемем
 Вашето видео съдържание от нулата, посъветваме относно какъв тип съдържание може да е от релевантно за Вашия случай,  редактираме вече създадено съдържание.

Аудио съдържание

Има случаи, в които звукът е по-важен от видеото. Кристално чистият, отчетлив звук е от съществено значение за предаването на всяко съобщение. 

Можем да запишем Вашето аудио съдържание, редактираме записано съдържание или да подобрим Вашето вече записано аудио.

Сценарии

Завладяващи, забавни, динамични и цветни сценарии са трудни за постигане в повечето от случаите. Още повече тези, които схващат идеята на съобщението, което трябва да бъде комуникирано, превеждат я по лесно разбираем начин за публиката и след това предизвикват по-нататъшни размисли и/или промяна в поведението, са още по-трудни. 

Можем да напишем Вашият сценарии за всяка реклама, шоу, пиеса, филм... и много други.

Реклами

Рекламите са сигурен начин за разпространение на информация до публииките. В случаите, когато те са задължителни – ние сме тук, за да подкрепим процеса.

Можем да планираме съдържанието за всяка реклама, която желаете да стартирате,  проектираме действителното съдържанието на самата реклама и след това да го изпълним.

Графики

Може би има изображение, което трябва да редактирате. Или търсите ТОЗИ специфичен, идеален образ.

Можем да изготвим изображение от нулата, или да редактираме вече съществуващо такова с лекота.

Можем ли да помогнем?

bottom of page